Maine Coon katter som vurderes brukt i avl bør sjekkes for hoftedysplasi


Figur 1. Røntgenbilder fra PawPeds: Til venstre er friske HD-frie kattehofter, til høyre hofter på katt med Grad 3 HD - svært affekterte hofter.


Jeg har lest og skrevet mye om hoftedysplasi (HD) på hund i forhold til avl på hundebloggen min. HD er et lite problem for min hunderase (Siberian huskies). Men ser man på helsedata for Maine Coon katter blir man raskt oppmerksom på den høye forekomsten av HD. I dette blogginnlegget skriver jeg om hvorfor HD undersøkelse av Maine Coon katter før avl er viktig, og om hvordan man gjør en HD undersøkelse sånn rent praktisk (får avlest resultatene etter HD røntgen og registrert disse i helseprogrammet PawPeds).
Hoftedysplasi er en genetisk arvelig defekt i hofteskålene i bekkenet. Hos katter med HD er hofteskålene "grunne". Hoftekula passer dermed ikke passer perfekt inn i hofteskåla, og overflatene vil gnisse mot hverandre og slite vekk brusken i hofteleddet. Når ben gnisser mot ben, kan dette medføre store smerter for katten. Kroppen reparerer ikke selv en slik skade, men forsøker kompensere ved å øke produksjonen av nytt benvev. Dessverre gjør dette bare skaden enda verre. Katter skjuler ofte sin smerte og kan lide av HD uten å vise tegn til sykdom. De beveger seg minst mulig / mer forsiktig, og vil også unngå hopping.
Den svenske raseklubben "Maine Coon-katten" har siden januar 2000 hatt et prosjekt gående der de har registrert røntgenbilder og resultater fra HD undersøkelser av Maine Coon katter. Dette registeret har siden 2010 vært administrert av PawPeds. Registeret er offentlig og formålet er å bestemme forekomsten av HD i Maine Coon-rasen. Den svenske Maine Coon-klubben samarbeider med veterinær Dr. Lars Audell, som er den ledende spesialisten innenfor dette feltet i Sverige. Anbefalingen er at alle avlskatter bør testes for HD som en del av avlsarbeidet for å minimere HD i rasen. Det er liten tvil om at katter med HD og tilhørende arteritt har smerter, og bør få tilpasset behandling (Perry 2016).


Forekomst
Det største demografiske studiet publisert som artikkel så lang inkluderer røntgenundersøkelser av 2708 Maine Coons, og viser en forekomst av HD på 24.9%, med litt høyere forekomst hos hannkatter (27.3%) enn hos hunnkatter (23.3%) (Loder & Todhunter 2017). I dette studiet fant man at 56% av Maine Coon kattene hadde dysplasi i begge hofter. Fem land bidro i særlig grad til tallmaterialet: USA (47.3%), Finland (10.2%), Sverige (7.4%), Tyskland (7.1%) og Østeriket (6.3%). Tall fra PawPeds viser at hele 32.4% av Maine Coon kattene (n=2988) i dette datamaterialet hadde HD.


Figur 2. HD røntgenbilder av en 7 år gammel katt fra Perry (2016). Viser moderat arterose i begge hofteledd / på begge sider. Katten kom inn pga lamhet i bakkroppen. Hun hadde 6 år tidligere hatt en operasjon for å få rettet opp patella luksasjon (også på begge sider, synlig på bildet). Katten gikk stivt, hadde smerter ved manipulering og redusert bevegelighet i begge hofter.


Diagnose
Kliniske symptomer på HD hos katt kommer ofte gradvis og kan derfor være vanskelig å oppdager. Inaktivitet, lamhet i underlivet, vanskeligheter med å hoppe og å klatre i trapper, samt å gjøre fra seg sittende. Den mest vanlige observasjonen på HD røntgen undersøkelse er grunne hofteledd. Sub-lukasjon har imidlertid ikke sammenheng med arteritt hos katter. Det er uklart hvilken betydning slakke hofteledd har for utviklingen av HD hos katt. Nedbrytning / forandring i lårbein hodet og hals ser ut til å utvikle seg saktere hos katter sammenlignet med hos hunder og er mindre markert (Perry 2016) (Figur 2).
Jo grunnere hofteskåla er jo mindre er Nordberg vinkelen (Figur 3). Hos katter ligger vinkelen på gjennomsnittlig 92.4º (Langenbach et al. 1998), mens den hos hunder er på gjennomsnittlig 103.4º (Smith et al. 1993) målt på røntgenbilder. Målinger basert på to ulik studier viser at hos katter med hofte arteritt / forkalkning (hip osteoarthritis OA) så var Nordberg vinkelen mindre (84° ± 10°) sammenlignet med katter uten symptomer på arteritt (95° ± 5°, 98°) (Langenbach et al. 1998; Koellel & Ebner 1990).Figur 3. Dette røntgenbilde av hoftene til en katt er også hentet fra Perry (2016), og viser hvordan den såkalte "Norberg vinkelen" måles. Sirklene er tegnet rundt femurhodene er tegnet i rosa og linjen som knytter sammen sentrum av disse sirklene er tegnet i gult. En blå linje er tegnet mellom kanten av hoftgropa og sentrum av hoftekula. Vinkelen mellom den blå og den gult linja kalles Norberg vinkelen og i dette tilfellet er den 99°.


Avlesning av røntgenbilder og registrering av resultat i helseprogrammet PawPeds
PawPeds er et åpent helseprogram der alle resultater er offentlige og til nytte for oppdrettere over hele verden.
 • Katten må være 10 måneder eller eldre for at resultatet av HD røntgen skal bli offisielt registrert som endelig resultat i helseprogrammet.
 • Kontakt din veterinær og avtal time for røntgen av hofter. Katten må være ID-merket før innsending av røntgenbilde og skjema til PawPeds. Skjema og info-tekst lastes ned fra nett og fylles ut på forhånd. Skjema for innsending og oversiktlig informasjon til eier og veterinær (på engelsk) finnes her. Det er kun den delen av skjema som har overskriften "To be filled in by owner" som skal fylles ut av katteier selv. Husk også at du må signere skjema. Info på norsk her.
 • Honorar for avlesning av røntgenbilder må betales i forkant til PawPeds. Merk innbetalingen med kattens navn og at det dreier seg om en HD undersøkelse. Avlesningen koster 150 SEK.
 • Nå du reiser til veterinæren med katten for å gjøre HD undersøkelsen må du ta med deg: (1)Helseskjema, ferdig utfylt og signert; (2) infoteksten til veterinæren; (3) stamtavlen til katten, og (4) dersom ID nummeret ikke står oppført på stamtavlen så må du også ta med dokumentasjon på ID merking.
 • Din veterinær sender så røntgenbildet og skjema ferdig utfylt til den svenske spesialisten (fast avleser) Dr. Per Eksell for avlesning (adr finnes i skjema).
 • HD-graden rangeres slik:
Normal - Gode hofter, ingen avvik fra normalen
Borderline - Ikke helt korrekt struktur, men ikke uttalt dysplasi
Grade 1 - Den mildeste formen for dysplasi
Grade 2 - Moderat affekterte hofter
Grade 3 - Svært affekterte hofter
 • Avlsanbefalinger: Genetikerne mener at man ikke bør selektere for strengt. Ikke alle katter med HD bør ekskluderes fra avl. Katter opp til Grad 1 - mild form for HD kan benyttes, og ekskluderes ikke automatisk fra avl, men må parres med en katt som er røntget fri,
 • HD blant katter er arvelig og skyldes flere gen-par. To katter som ikke viser tegn til HD kan i kombinasjon gi kattunger som utvikler HD. På den andre side kan to katter med HD gi avkom uten HD. Hver generasjon i avlsarbeidet bør derfor testes for HD, slik at man over tid kan reduserer forekomsten av HD i populasjonenOppsummering
Hofteproblemer er dessverre ikke uvanlig hos Maine Coon katter. Det er utarbeidet et helseprogram for å bekjempe HD i rasen. Røntgen av hoftene er anbefalt både av FIFe og helseprogrammet før man bruker en katt i avl. To store demografiske studier som inkluderer røntgenundersøkelser av totalt 5696 Maine Coons viste en forekomst av HD (ulike grader) på gjennomsnittlig 28.7% (Loder & Todhunter 2017; PawPeds). Av disse hadde 7-10% moderat eller svært affekterte hofter (Grad 2 og Grad 3 HD). Katter med Grad 2 eller Grad 3 HD anbefales ikke brukt i avl.
Les mer om HD i forhold til avl på Maine Coon-ringen sin nettside.
Anbefalt lesning: Anne M Berge skriver veldig godt om HD hos Maine Coons på sin nettside for Westeros Maine Coons. Hun har også oppsummert mytene rundt HD hos katter her.


Dette blogginnlegget baserer seg på følgende fagartikler

  Koeppel E & Ebner J (1990) Hip dysplasia in the cat [article in German]. Kleintierpraxis 35: 281–298.
  Loder RT & Todhunter RJ (2017) Demographics of hip dysplasia in the Maine Coon cat. Journal of Feline Medicine and Surgery 1-6
  Langenbach A, Green P, Giger U, et al. (1998) Relationship between degenerative joint disease and hip joint laxity by use of distraction index and Norberg angle measurements in a Group of cats. J Am Vet Med Assoc 213: 1439–1443.
  Perry K (2016) Feline hip dysplasia - A challenge to recognise and treat. Journal of Feline Medicine and Surgery 18
  Smith GK, Gregor TP, Rhodes H, et al. (1993) Coxofemoral joint laxity from distraction radiography and its contemporaneous and prospective correlation with laxity, subjective score and evidence of degenerative joint disease from conventional hip-extended radiography in dogs. Am J Vet Res 54: 1021–1042.
  PawPeds sin nettside: Feline Hip Dysplasia.

Kommentarer

Populære innlegg