Om koder, farger .... og gener som slår seg av og på


Noen katter har gener for tre farger: rød, sort og hvitt. Disse kattene kalles tri-colour katter, eller calico katter. 


I går meldte jeg kattungen vår - verdens vakreste og koseligste katt - på sin (og min) allerførste katteutstilling. Når man skal melde seg på katteutstilling, må man fylle inn bla "fargekode" for katten i skjema online hos NRR. Det var en rett og slett "svimlende" øvelse med sikkert hundrevis av fargekombinasjoner som måtte scrolles gjennom på jakt etter kodene for Puma og hennes foreldre.

Alle katter registrert i FIFe har nemlig stamtavler med EMS fargekode som beskriver kattens rase, farge og mønster. I FIFe's Easy Mind Systemet (EMS) brukes en kombinasjon av bokstaver og tall for å indentifisere katten. Den første delen av koden (tre store bokstaver) viser rase (MCO for Maine Coon). De små bokstavene som følger etter dette angir fargene, og tallene angir kattens mønster.

Fargen angis med små bokstav(er):

n = Sort (brun)
a = Blå
d = Rød
e = Creme
f = Sortskilpadde
g = Blåskilpadde
s = Sølv
w = Hvit
y = Golden

Tallene beskriver kattens mønster eller øyefarge:

01 = Van (mer enn 75% hvitt)
02 = Harlequin (50-75 % hvitt)
03 = Bicolor (25-50 % hvitt)
09 = Uspesifisert mengde hvitt (mindre enn 25 %)
11 = Shaded
12 = Shell (tipped)
21 = Agouti (mønster ukjent)
22 = Tabby
23 = Tigret
24 = Spottet
25 = Ticket
61=blå øyne
62=gule øyne
63=odd-eyed øyne (øynene har hver sin farge)
64=grønne øyne


EMS koden for vår Maine coon kattunge Puma er "MCO ns09" - Sort sølv med uspesifisert mengde hvitt (mindre enn 25%).

Farger og genetikken bak fargene hos Maine Coons er altså en hel vitenskap og sette seg inn i. Noen av fargene / genotypene kan man genteste for. Og man ser også at ved kombinasjon / parring av to Maine coons så skriver oppdretter ofte opp hvilke farger man kan forvente seg hos avkommene relatert til kjønn. Se eksempel på "fargekalkulator" på Spellbound´s Maine Coon sin nettside.

Gener i aksjon - eller ikke
Men arv handler ikke bare om hvilke gener katten har. Det handler også om hvilke gener som er slått på eller av. Dette kalles epigenetikk. Epigenetikere studerer arvelige egenskaper som ikke skyldes endringer i selve DNA-koden, men som skyldes avlesningen og bruken av den genetiske koden, altså hvordan genene leses og uttrykkes. Et slående eksempel på ekstreme epigenetiske forandringer er sommerfuglene - der både larven, puppen og den voksne sommerfuglen jo faktisk har identisk genetikk - den kommer bare til veldig forskjellig til uttrykk - de ulike livsstadiene er styrt av hvilke gener som er slått av og på - nesten som en "lysbryter".

Katter har (som mennesker) kjønnskromosomer. Disse kalles X og Y. Hunnkatter har to X-kromosomer (det ene fra far og det andre fra mor), mens hannkattene har et X-kromosom (fra mor) og et Y-kromosom (fra far).

De fleste katter har bare to pels-farger (feks sort og hvit som vår Puma). MEN noen katter har gener for tre farger: rød, sort og hvitt. Disse kattene kalles tri-colour katter, eller calico katter. Hos calico kattene inneholder X-kromosomet genet for rød eller sort pels, mens genet for hvit pels ligger på et vanlig kromosom (altså ikke et kjønnskromosom). Det rare er at hver av cellene i kroppen bare skal ha et aktivt x-kromosom. Det ene av kromosomene er derfor "slått av" og kommer ikke til uttrykk. Den vilkårlige / tilfeldige utvelgelsen og inaktiveringe av et av X-kromosomene i hver celle skjer tidlig i fosterutviklingen. En voksen hunnkatt har derfor en "fenotypisk" mosaikk av celler der normale gener for rød pels enten er på et aktivt eller et inaktivt X-kromosom. Det betyr at pelsen blir sort på hudceller der X-kromosomet med genet for rød er avslått. Eller motsatt. Altså at pelsen blir rød dersom X-kromosomet med genet for sort av avslått. Det er imidlertid helt tilfeldig hvilket av X-kromosomene som skrus av og på i hver enkelt celle. To katter med identisk genetikk (eneggede tvillinger, kloner) kan derfor ha helt ulikt fargemønster.

For hvit pelsfarge er arvegangen en annen. Calico-kattene har nemlig to gener som kan gi hvit pelsfarge. Disse genene for hvitt dominerer over genene som som gir røde og sorte hår. Det ene av disse genene koder for hvite flekker - og det andre for hvite områder. "Fargen" hvit er hår uten pigmenter.

I og med at calico-fargene er bundet til X-kromosomet, er de fleste tri-coloure katter hunnkatter. Det forekommer imidlertid også hankatter med tre farger. Man trodde lenge dette skyldtes en kromosomfeil (XXY), men det viste seg at kattene var "kimærer" - altså at to XY eggceller hadde smeltet sammen og gitt opphav til et individ - som ble to- eller tre-farget. Slike hankatter er fertile.

Calico-kattene viser at det ikke bare handler om hvilke gener katten har - men om "hvilke gener som er slått på" - altså hva genene faktisk gjør!


Mere lesestoff om calico-katter

Kommentarer

Populære innlegg