Vår neste katt er polydaktyl - Det betyr at jeg må forlate NRR / FIFe


Vår katt Puma har fem tær på hver av forbeina og fire på hver av bakbeina, 18 tær totalt, hun er altså "normal" og kan dermed både konkurrere på utstilling og brukes i avl innenfor NRR / FIFe systemet.


Noen dager etter at jeg publiserte artikkelen min om polydaktyli , ble det født et kattungekull med en veldig spennende stamtavle hos Marita R Sørensen, Taschanas i Sverige. I februar reiser jeg sørover for å hente hjem vårt nye familiemedlem fra nettopp dette kullet: Maine Coon kattungen Bellona. Bellona er polydaktyl. Det vil si at hun er født med ekstra tær. Polydaktyli var en veldig vanlig egenskap hos de opprinnelige Maine Coon kattene i USA, da polykattene utgjorde omkring 40% av populasjonen ved etableringen av rasen på 1960-tallet. Slike katter er imidlertid ikke ønsket i Fédération Internationale Féline (FIFe), som i 2013 forbød avl på polydaktyle Maine Coon katter. Jeg er medlem i den lokale katteklubben og dermed en del av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) og FIFe. Mitt stamnavn NO*Alterskjær er også godkjent / registrert i NRR / FIFe. Ved kjøp av en polydaktyl katt med tanke på avl kommer jeg på kant med FIFe og NRR sitt lovverk. 


Den første standarden inkluderte ikke polydaktyle katter
Da man på 1960-tallet først søkte om godkjenning av Maine Coon som rase, bestemte man seg for ikke å inkludere "varianten med ekstra tær" og heller vente med dette til senere, da man fryktet at dette ville forsinke prosessen med å få godkjent "gårdskattene" som egen rase. FIFe aksepterte Maine Coon som rasekatt først så sent som i 1983. Diskusjonen har siden gått hett mellom de som ønsker å ta vare på polyvariantene innenfor rasen - og de som mener at polydaktyli er en deformasjon som må selekteres bort.

Avlsforbudet i FIFe
Avl på polydaktyle Maine Coon katter ble altså forbudt i FIFe i 2013. FIFe sitt Oppdretts- og Registreringsreglementet med NRR sine tillegg per 1. januar 2016 finnes her. Paragraf 3.6.3 i dette reglementet omhandler "Katter som lider av medfødte misdannelser". Der står det at "FIFe ikke vil støtte eller oppmuntre til avl med katter som lider av medfødte anomalier som for eksempel katter med fot- eller bendeformiteter, for eksempel polydaktylisme eller oligodaktylisme (for mange eller for få tær)". Slike katter er det ikke tillatt å avle på innenfor FIFe, og de kan ikke selges som avlskatter. En oppdretter som selger en slik katt, må be sitt FIFe medlem om at det påføres et avlsforbud på stamtavlen. Slike katter kan heller ikke fremmes eller averteres.


Jeg er dypt uenig i FIFe sitt avlsforbud og det sterke kravet om å selektere bort polydaktyle katter fra vår rase
(1) Det finnes ikke faglig gode grunner til at disse kattene skal utelukkes fra avl og show.
(2) Polydaktyli ikke er til ulempe eller handicap for katten. Mange mener faktisk at polydaktyli har en positiv funksjon i kattens naturlig vintermiljø og i forbindelse med jakt.
(3) Polydaktyle katter utgjorde opprinnelig en stor andel av den naturlig selekterte populasjonen. Det å utelukke polydaktyle Maine Coon katter fra avl innebærer at man også utelater en del av opprinnelsen til rasen. Disse kattene er ekte, legitime Maine Coon katter med stamtavler på samme måte som Maine Coon katter med standard poter.

Import av katt fra Sverige - NRR vil ikke registrere polydaktyle katter i sin stambok
En rasekatt er en katt som er registrert i en stambok og kan bevise det med en stamtavle utstedt av stambokfører. En katterase er definert ved en beskrivelse for bedømming av rasen på utstilling - standarden - og ved reglene for stambokføring av rasen. Standard og stambokregler bestemmes av internasjonale organisasjoner, for NRRs vedkommende FIFe - og tildels av de nasjonale forbund selv, altså NRR for Norge. Ved import av katt til Norge er det mange ting man må passe på. Det er to viktige sett med regler vi må følge: (1) Mattilsynets regler for innførsel av katt til Norge og (2) NRR sine regler for å omregistrere katten i stamboken.
(1) Mattilsynets regler skal sikre at vi ikke får inn dyr med farlige og smittsomme sykdommer til Norge. Reglene endres ganske ofte, og må alltid sjekkes før import. Det er forskjellige regler om katten er fra: Sverige (eneste land hvor det ikke kreves rabiesvaksine og pass). Når man importerer en katt, regnes den også som en «vare» og vanlige regler for betaling av merverdiavgift gjelder. Info om dette finnes på Tollvesenet sin nettside: www.toll.no
(2) Ved import til NRR er det slik at alle avls- og utstillingskatter som eies av NRR-registrert oppdretter skal omregistreres til NRRs stambok. Dette må gjøres så snart som mulig, senest innen 3 måneder etter overdragelse. Katten kan ikke brukes i avl eller stilles ut før den er omregistrert. Skjemaet «Omregistrering fra annet forbund" må fylles ut og original stamtavle vedlegges. Behandlingsgebyr må betales og kopi av kvittering legges ved. Kopi av veterinærattest / vaksiner / pass (sidene i passet med ID, vaksiner og veterinærsjekk) skal også legges ved. Dersom eierskiftet skjer innen FIFe skal Eierskiftebevis vedlegges dersom dette ikke fremgår av stamtavlen. Og dersom katten er registrert utenfor FIFe skal Transfer/slip utstedt av forbundet katten kommer fra vedlegges. Stambokfører i NRR gjennomgår deretter alle papirer og sjekker at alt er komplett og i orden.

Jeg hadde håpet at jeg skulle kunne stå som medlem i NRR frem til en evt avgjørelse på hvorvidt min nye katt kan brukes i avl. Men jeg må ta avgjørelsen om å melde meg ut av NRR (og inn i TICA) allerede i februar / mars - fordi katten må importeres fra Sverige til Norge, og NRR ikke aksepterer at hun registreres i NRR sin stambok iom at hun er polydaktyl.Vi gleder oss til å bli kjent med Taschanas Goddess Bellona PP of Alterskjær's (født 2. november 2017), oppdrettet av Marita R Sørensen, Taschanas i Åmål (sør i Sverige). Bellona er født med to ekstra tær på hver av frambeina og en ekstra tå på hver av bakbeina, 24 tær totalt. Bellona er en F3 katt. Og jeg ønsket meg nettopp henne fra dette kullet fordi hun har en veldig spennende stamtavle. Etter helse-testede, friske foreldre og besteforeldre. Mye av den genetiske variasjonen i rasen har gått tapt på grunn av stor grad av innavl ved etableringen av rasen (genetiske flaskehalser). Utavlsarbeid (outcross breeding) kan bidra til å rette på dette. Jeg mener at antall tær er mindre viktig i denne sammenheng. Polydaktyli bør ikke være til hinder for avl, så lenge katten ikke er bærer av arvelige sykdommer, har en lav total innavlsprosent og et lavt innslag av kloner og topp-fem katter i sin genetikk. Bildet er tatt av Marita.

Om viktigheten av økt genetisk variasjon
Den polydaktyle Maine Coon katten som jeg skal importere er en F3 katt etter outcross linjer. Dagens Maine Coon-katter kan føre sine aner tilbake til de noen hundre kattene som først ble stambokført på 60- og 70-tallet, de første Foundation-kattene. "Foundation-katter" er katter uten kjent opphav godkjent for bruk i avl. Disse ble samlet inn i hele USA. De var det man i FIFé kaller "noviser": Katter uten kjente foreldre som ble vist fram og godkjent som rasetypiske og innskrevet i stambok. I arbeidet med å øke den genetiske variasjonen i rasen jobber noen oppdrettere med å spore opp nye novise-katter, og å få godkjent nye Foundation-katter. Dette er et krevende og svært viktig arbeid for å øke genpolen i rasen. I kombinasjon med helseundersøkelser, slik at man bare avler på friske katter, vil utavl / outcross kunne bidra til å få ned sykdomsforekomsten i rasen.

Jeg ønsket at vår neste katt skulle være etter slike outcross-linjer med en lav innavlsprosent, og et lavt innslag av "Topp-fem" kattene og kloner i sine genetikk. Dette er den primære årsaken til valg av akkurat denne katten fra Taschanas i Sverige, i tillegg til at jeg har stor tillitt til og god / nær kontakt med oppdretter. Og så er det jo slik at vår nye katt er polydaktyl. Jeg ser ikke dette som et problem - snarere som en naturlig variasjon i rasen. Den ene av de to hannkattene i dette kullet er ikke polydaktyl. Dersom jeg hadde valgt denne katten i stedet, så ville han kunne blitt godkjent av NRR og jeg kunne fortsatt som medlem. Disse to kattene har samme stamtavle - men en av dem er ikke velkommen i FIFe / NRR. Jeg ønsket meg hunnkatten - fordi jeg ønsket meg kull etter henne og fordi jeg ønsker at den nye katten skal kunne være sammen med / ha selskap av hunnkatten vi har fra før og ikke måtte holdes adskilt. Complete inbreeding (total innavlsprosent beregnet på stamtavlen som helhet / PawPeds) for dette kullet som vår nye katt kommer fra er 4.12%. Dette er en lav innavlsprosent for Maine Coon katter, gjennomsnittet for rasen ligger på 15%, mange mye høyere enn dette. Lav genetisk variasjon er en utfordring for rasen. Det samme er alvorlige arvelige sykdommer som HCM og HD.

Polydaktyle katter på show
De fire store internasjonale katteforbundene har hver sin standard som beskriver den ideelle Maine Coon. På utstillinger er det standarden kattene måles opp mot. Hverken The Cat Fancier's Association (CFA), World Cat Federation (WCF) eller FIFe aksepterer polydaktyle katter på utstilling.

Polydaktyle Maine Coon katter kunne delta på utstilling i TICA’s «New Traits Class» mellom 2005 og April 2015, og fikk for første gang lov til å konkurrere sammen med andre ikke-poly Maine Coon katter i New Zealand Cat Fancy i 2008.

Fra 1. mai 2015 ble Polydaktyle Maine Coon katter akseptert på show av TICA. TICA anerkjenner altså og har en egen standard for Maine Coon Polyctyl (MCP) i tillegg til standarden for Maine Coon (MC) blant sine Championship breeds. I MCP standarden til TICA står følgende: "Polydactyly is a trait with variable expression and may produce anything from a single extra dew claw to extra toes on each foot. Any of these expressions are acceptable and there is no preference for more rather than fewer additional toes. Polydactyl mitten paws may appear to toe out."

Som medlem i TICA, kan jeg stille (på utstillingslisens), men ikke konkurrere om Cert og titler med Puma (som har normalt antall tær) på NRR / FIFe utstillinger. Jeg kan ikke delta på NRR / FIFe sine utstillinger med Bellona fordi hun er polydaktyl. Både Puma og Bellona er velkommen på TICA sine utstillinger.

Hva med bruk av hannkatter registrert i andre forbund til avl? 
Medlemmer av både NRR / FIFe og TICA, kan ha avlssamarbeid på "tvers av" organisasjonene. Det vil si at man kan låne hannkatter registrert i for eksempel NRR til parring av en TICA registrerte hunnkatt. Så lenge hunnkatten ikke er polydaktyl.

Forholdet til den lokale katteklubben
Jeg kan stå som støttemedlem i lokal katteklubb (som er medlem av NRR) - men ikke som fullverdig medlem når jeg melder meg ut av NRR.

 
Nordic Lynx's Crazy Kiss aka Puma gleder seg til å få selskap av Bellona

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The genetics of polydactyly in Maine coon cats

Alterskjaer Dan moving to Belgium

Polydaktyli hos Maine Coon katter