Avlsarbeidet med våre Maine Coon-katter


Katte-oppdrettet mitt er registrert i TICA

Jeg ønsker å bidra til å minske forekomsten av HD og HCM i Maine coon-rasen og tester derfor alle våre katter før eventuell bruk i avl (HD-røntgen og HCM-ultralydundersøkelse i tillegg til DNA-test). Jeg ønsker videre å bidra til å øke den genetiske variasjonen i Maine coon-rasen og jobber derfor med foundation linjer. 

Jeg har valgt å inkluderer polydaktyle Maine Coon-katter i mitt oppdrett, og har mitt katteoppdrett registrert i TICAAlterskjaer Cattery Registration Certificate number 33388.

Alle våre avlskatter (og deres avkom) er registrert i TICA:
Nordic Lynx Crazy Kiss
Taschanas Goddess Bellona PP

PawPeds database

Alle våre avlskatter og deres avkom registreres med stamtavle og helseopplysninger i PawPeds:

Denne databasen inneholder stamtavler for Maine Coon fra ulike stambøker og forbund, og er et svært nyttig verktøy for oss som driver med oppdrett av katter. I PawPeds beregnes bla innavlsprosent (også total innavlsprosent (COI)), % andel av kloner og top fem foundation katter. Og man kan gjøre "prøve-paringer".
  • Du kan registrere din Maine Coon i PawPeds ved å sende kopi / pdf av kattens stamtavle til Monica som er registrator og kan legge stamtavlen inn i databasen.
Du kan lese mer om PawPeds database på Maine coon-ringen sin nettside her

DNA-testing gjennom MyCatDNA

Alle våre katter er DNA-testet gjennom MyCatDNA

Dette er en svært omfattende DNA-test som inkluderer test for de kjente sykdommene hos rasen (PK def, Factor XII deficiency, HCM, SMA). I tillegg testes det for blodtype, farge-gener (pels), pelstype og morfologi (inkludert de tre kjente mutasjonene for polydaktyli hos katt). 

Resultatene fra helseundersøkelsene av våre katter registreres i PawPeds. For Maine Coon legges PK def og SMA rett inn i stamtavledatabasen. HCM-resultatene skal først inn i den lukkede helsedatabasen og registreres deretter i den åpne stamtavledatabasen (tar derfor litt lengre tid).

Du kan bestille DNA kit fra MyCatDNA her. Prisen for et kit er €99,00. Medlemmer i Maine Coon-ringen får 20% rabatt på testen. Les mer om dette her

DNA prøven tas fra kattens munn. Dette må gjøres hos veterinær som dokumenterer / bevitner kattens identitet (leser av chip nummeret på katten) og sender inn prøven til analyselaboratoriet i Finland. Veterinærkostnader kommer derfor i tillegg. 

Resultater fra MyCatDNA lastes ned fra nettsiden til analyselaboratoriet, og registreres i PawPeds ved at eier selv sender inn dokumentasjon (pdf) av testresultatene:
  • Resultatet fra HCM testen sendes til hcm@paweds.com
  • Resultatene fra PK def testen sendes til pkdef-mco@pawpeds.com
  • Resultatene fra SMA testen sendes til sma@pawpeds.com

Hjertescanning

HCM-helseprogrammet har bidratt til å redusere forekomsten av hypertrofisk kardiomyopati (HCM) som er den vanligste hjertelidelsen for katter.

Alle våre avlskatter hjertescannes (ved hjelp av ultralyd) hos hjertespesialist / kardiolog Liva Ihle Vatne ved AniCura Dyresykehuset Tromsø

Nordic Lynx Crazy Kiss
Taschanas Goddess Bellona PP
Alterskjaer Chloe
Alterskjaer Brutus PP
Alterskjaer Lucifer PP
(linker til pdf med resultater kommer)

Liva besøker Tromsø jevnlig. Dersom du ønsker å hjertescanne din katt kan du kontakte AniCura og be om å få stå på "venteliste" for HCM-hjertescanning. Når det er mange nok katter "i kø" som venter på undersøkelse, kommer Live reisende nordover. 

Du må i forkant av undersøkelsen laste ned et skjema fra PawPeds sin nettside. Dette fylles ut og signeres av deg som eier og av undersøkende veterinær. Veterinæren sender inn skjemaet med resultatene fra undersøkelsen til PawPeds, som legger resultatene inn i helsedatabasen og deretter ut i den åpne databasen. 

Prisen for selve undersøkelsen her i Tromsø ligger på ca 2000 kr / katt. 

HCM-programmets anbefaler hjertescanning hos godkjent hjertespesialist ved 1, 2, 3, 4 og 8-9 år. I tillegg anbefales DNA-test for HCM (A31P-mutasjonen i genet MyBP C3). Katter som får en HCM-diagnose basert på ultralydundersøkelsen (fenotype) skal ikke brukes i avl. Katter som DNA-testes og er Homozygot positive (altså har to kopier av genet) skal ikke brukes i avl. Katter som et heterozygote kan pares med katt fri (N/N). 

HD-røntgen i PawPeds og OFA (USA)

Katten må være 10 måneder eller eldre for at resultatet av HD røntgen skal bli offisielt registrert som endelig resultat i helseprogrammet. Kontakt din veterinær og avtal time for røntgen av hofter. 

Skjema for innsending av røntgenbilde og oversiktlig informasjon til eier og veterinær (på engelsk) finnes her. Dette lastes ned og printes ut på før veterinærbesøket. Katteeieren fyller ut den delen av skjema som har overskriften "To be filled in by owner". Husk at skjemaet må signeres.

Røntgenundersøkelsen bør gjøres av en erfaren veterinær. Prisen på undersøkelsen varierer. Vi bruker AniCura Dyresykehuset i Tromsø.

Honorar for avlesning av røntgenbilder må betales i forkant til PawPeds. Merk innbetalingen med kattens navn og at det dreier seg om en HD undersøkelse. Avlesningen koster 150 SEK.

Nå du reiser til veterinæren med katten for å gjøre HD undersøkelsen må du ta med deg: (1) Skjema, ferdig utfylt og signert; (2) infoteksten til veterinæren; (3) stamtavlen til katten, og (4) dersom ID nummeret ikke står oppført på stamtavlen så må du også ta med dokumentasjon på ID merking. 

Din veterinær sender så røntgenbildet og skjema ferdig utfylt til PawPeds sin spesialist for avlesning.

Genetikerne mener at man ikke bør selektere for strengt. Ikke alle katter med HD bør ekskluderes fra avl. Katter opp til Grad 1 - mild form for HD kan benyttes, og ekskluderes ikke automatisk fra avl, men må parres med en katt som er røntget fri, HD blant katter er arvelig og skyldes flere gen-par. To katter som ikke viser tegn til HD kan i kombinasjon gi kattunger som utvikler HD. På den andre side kan to katter med HD gi avkom uten HD. Hver generasjon i avlsarbeidet bør derfor testes for HD, slik at man over tid kan reduserer forekomsten av HD i populasjonen.

Kommentarer

Populære innlegg