Helseresultater egne avlskatter og katter fra vårt oppdrett - HCM DNA test og hjertescanning

Jeg ønsker gjennom mitt avlsarbeid å bidra til å begrense forekomsten av både HCM og HD i rasen, og helsetester derfor alle våre katter i henhold til PawPeds helseprogram. I dette innlegget presenterer jeg helseresultater fra egne avlskatter og katter fra vårt oppdrett når det gjelder HCM DNA testing og hjertescanning.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er en vanlig hjertelidelse hos katter som innebærer at hjerteveggen fortykkes, slik at hjertet ikke klarer å jobbe effektivt.

Hos Maine Coon er det så langt kun en kjent mutasjon (A31P i genet MYBPC3) som settes i sammenheng med HCM (Kittleson et al., 2015). I følge PawPeds så er hele 33-35% av Maine Coon kattene som testes positiv for A31P mutasjonen og dermed bærer av dette sykdomsgenet / mutasjonen. Dette er en svært stor andel av populasjonen at man kan selvsagt ikke ta alle disse kattene ut av avl. Forskning viser at det er en signifikant økt risiko for å utvikle HCM hos katter som har arvet denne mutasjonen fra begge foreldre og dermed er homozygot for mutasjonen (Godiksen et al., 2011; Longeri et al., 2013; Jérome et al., 2010). Alle avlsdyr bør DNA testes slik at man unngår å addere opp denne mutasjonen. Og man bør ikke bruke homozygote katter i avl.  Våre avlskatter er alle negative (N/N) for A31P-mutasjonen som gir økt risiko for HCM.

Det er imidlertid slik at katter som er negativ for A31P mutasjonen OGSÅ kan utvikle HCM. Selv om risikoen for dette er mye mindre. Det at HCM forekommer hos katter som er negativ for A31P mutasjonen indikerer at det må finnes flere (ukjente) mutasjoner som kan gi HCM. Disse mutasjonene har vi selvsagt ingen DNA tester for. HCM er en sykdom som gjerne kommer med økende alder og som ikke alltid er like lett og oppdage. Det er derfor viktig at man i tillegg til å gjøre DNA test for A31P, også gjør hjertescanning av kattene før evt bruk i avl. Videre er det viktig at man gjentar hjertescanningen jevnlig, slik at man fanger opp evt HCM og unngår videre avl på disse. 

Systematisk arbeid gjennom generasjoner med DNA testing  og gjentatte hjertescanninger av avlsdyr vil på sikt bidra til å redusere forekomsten av HCM i rasen. Når det gjelder avlskatter som har nære slektninger med HCM (helsøsken, foreldre eller avkom), anbefaler PawPeds at man venter med å bruke katten i avl til den er hjertescannet på nytt uten anmerkninger ved 2 års alder. Det anbefales at katten da (mellom 2-3 år) kun får et kull dersom den ikke har noen avkom fra før - i kombinasjon med en katt som også har normalt hjerte og ingen nære slektninger med HCM - og kattungene fra denne kombinasjonen anbefales ikke brukt i avl inntil videre med mindre foreldrene fortsatt ikke viser tegn til HCM ved 3 års alder. Avlskatter som har nære slektninger med HCM, men selv har et normalt hjerte ved 3 år eller eldre kan brukes i avlsprogrammet så lenge partner har normalt hjerte og ingen nære slektninger med HCM. 

I vårt B-kull har en av kattungene (Lucifer nå 2 år gammel) nylig fått diagnosen HCM etter at det ble avdekket en bilyd på hjertet i forbindelse med årlig vaksinering og helsesjekk. Begge foreldre er DNA testet fri for A31P mutasjonen og hjertescannet med normale hjerter. To søsken (Chloe og Dan) er også hjertescannet fri ett år gamle. Søster Chloe vil bli scannet på nytt ved 3 år før evt bruk i avl. Mor Puma vil bli scannet på nytt tidlig i 2022. 

 

Tabell 1. Vi hjertescanner alle våre avlskatter med ultralydundersøkelser hos hjertespesialist godkjent av PawPeds hos AniCura i Tromsø. Resultatene fra disse undersøkelsene er offentlig tilgjengelig i PawPeds sin Maine Coon-database på nett og finnes også oppsummert i tabellen nedenfor. 

 

 

HCM ultralydundersøkelse

Navn på katt

A31P

HCM status 

mor

HCM status 

far

1. scanning

2, scanning

3. scanning

Nordic Lynx Crazy Kiss

(1 kull, 6 avkom)

N/N

Feb 2016 NORMAL (2år, 8mnd)

Jan 2018 NORMAL (4år, 7mnd)

Feb 2016 NORMAL 

(1år, 9mnd)

 

Juni 2018 NORMAL (1år)

 

Sept 2020 NORMAL 

(3år, 3mnd)

Planlagt 2022

Taschanas Goddess Bellona PP

(2 kull, 6 avkom)

N/N

Mai 2016 NORMAL (1år, 3mnd) 

May 2017 NORMAL 

(1år, 1mnd)

Jan 2019 NORMAL 

(1år, 2mnd)

Sept 2020 NORMAL 

(2år, 10mnd)

Planlagt 2022

Alterskjaer Brutus PP

(A-kullet)

N/N

Jan 2019 NORMAL 

(1år, 2mnd)

Sept 2020 NORMAL (2år, 10mnd)

April 2018 NORMAL 

(1år, 4mnd)

Nov 2019 NORMAL 

(2år, 11mnd)

Feb 2021 NORMAL (1år, 2mnd)

Planlagt 2022

 

Alterskjaer Chloe 

(ingen avkom)

(B-kullet)

N/N

Juni 2018 NORMAL (1år)

Sept 2020 NORMAL (3år, 3mnd)

April 2018 NORMAL 

(1år, 4mnd)

Nov 2019 NORMAL 

(2år, 11mnd)

Februar 2021 NORMAL 

(1år, 2mnd)

Planlagt 2022

 

Alterskjaer Lucifer PP

(ingen avkom, kastrert)

(B-kullet)

N/N

Juni 2018 NORMAL (1år)

Sept 2020 NORMAL (3år, 3mnd)

April 2018 NORMAL 

(1 år, 4 mnd)

Nov 2019 NORMAL 

(2år, 11mnd)

Des 2021 HCM grad 2 (2år)

 

 

Alterskjaer Dan 

(avlskatt i Belgia)

(B-kullet)

N/N

Juni 2018 NORMAL (1år)

Sept 2020 NORMAL (3år, 3mnd)

April 2018 NORMAL 

(1år, 4mnd)

Nov 2019 NORMAL 

(2år, 11mnd)

Jan 2011 NORMAL

(1år, 1mnd)

 

 

Alterskjaer Mufasa PP

(C-kullet)

N/N

Jan 2019 NORMAL 

(1år, 2mnd)

Sept 2020 NORMAL

(2år, 10mnd)

Feb 2021 NORMAL (6år)

Planlagt 2022

 

 

Alterskjaer Sarabi 

(C-kullet)

N/N

Jan 2019 NORMAL 

(1år, 2mnd)

Sept 2020 NORMAL

(2år, 10mnd)

Feb 2021 NORMAL (6år)

Planlagt 2022

 

 


Referanser

Godiksen MTN et al. (2011) Hypertrophic cardiomyopathy in young Maine Coon cats caused by the p.A31P cMyBP-C mutation–the clinical significance of having the mutation. Acta Veterinaria Scandinavica 2011, 53:7

Kittleson MD et al. (2015) The genetic basis of hypertrophic cardiomyopathy in cats and humans. J Vet Cardiol 17:S53-73. 

Longer M et al. (2013) Myosin-Binding Protein C DNA Variants in Domestic Cats (A31P, A74T, R820W) and their Association with Hypertrophic Cardiomyopathy. Journal of Veterinary Internal Medicine 10.1111/jvim.12031

PawPeds Recommendations for testing and breeding recommendations. https://www.pawpeds.com/cms/index.php/en/health-programmes/hcm/recommendations 

Jérôme M et al. (2010) Prevalence of the MYBPC3-A31P mutation in a large European feline population and association with hypertrophic cardiomyopathy in the Maine Coon breed. Journal of Veterinary Cardiology 12, 155e161.

Kommentarer

Populære innlegg