Innlegg

Our first kittens will be born in December

Reproduksjon hos katter er ikke styrt av sesongmessige endringer i daglengde

Inferno på parringsbesøk hos Alterskjær Maine Coon